BOP VE EMPERYALİZMİN OYUNLARI

Sürekli konuştuğumuz Büyük Ortadoğu Projesinin - (BOP) temelinin nerelere dayandığını, Türkiye üzerine oynanan oyunların ilk ne zaman planlandığını biliyor muyuz? Nedir şu dilimizde tüy bitercesine anlatmaya çalıştığımız Emperyalizm? 

Mukbil GÜLKOKAN
ÇİVİ YAZISI


   Sürekli konuştuğumuz Büyük Ortadoğu Projesinin - (BOP) temelinin nerelere dayandığını, Türkiye üzerine oynanan oyunların ilk ne zaman planlandığını biliyor muyuz? Nedir şu dilimizde tüy bitercesine anlatmaya çalıştığımız Emperyalizm? 

    Emperyalizm ya da diğer adıyla yayılmacılık, bir devletin veya ulusun, başka devlet veya uluslar üzerinde kendi çıkarları doğrultusunda etkide bulunmaya çalışmasıdır. Tarihimizdeki önemli olayları incelediğimizde; Çanakkale’ ye Emperyalizm saldırmıştır, İzmir’ i Emperyalizm işgal etmiştir,  Anadolu içlerine Ankara’ ya Emperyalizm yürümüştür. Çanakkale’ de ve Kurtuluş savaşında Büyük zaferle bozguna uğramış, 9 Eylül 1922’de İzmir’de denize dökülmüştür.  Çanakkale’ de unutamadıkları bir yenilgi alan İngiltere ve Fransa İzmir’e çıkarken maşa kullanmayı tercih etmişlerdir. ABD ise, bizim üzerimizdeki emellerini gerçekleştirmek isterken, asla doğrudan karşımıza çıkmamıştır. Stratejik ortağımız, müttefikimiz, dostumuz, canımız ciğerimiz olarak adlandırılan ABD’ de genellikle İngiltere ve Fransa’yı kullanmıştır. Yani tam bir dayanışma örneği vermişlerdir. Emperyalistler, doğrudan kendileri saldırdıkları gibi, genelde; işbirlikçi maşalarını da kimi zaman vaatlerle, kimi zaman önlerine attıkları yemlerle kullanmışlardır.

    Emperyalistlerin ya da kendilerini sempatik göstermek amacıyla kullandıkları adları ile       “ Küresel Planlamacıların”  faaliyetlerinde, Osmanlı İmparatorluğunun ve Türkiye’nin nasıl hedef alındığını tarihsel süreç içerisinde inceleyecek olursak, sürecin dönüm noktasının Kırım Savaşı olduğunu görürüz. Kırım Savaşı, Rusya’nın hem sıcak denizlere açılma siyasetinin hem de Çar I. Nikola’ nın “hasta adam” dediği Osmanlı Devleti’ ne son vererek topraklarına hâkim olma anlayışının bir sonucu olarak çıkmıştır.

    Kırım Savaşı, 4 Ekim 1853 - 30 Mart 1856 tarihleri arasındaki Osmanlı-Rus Savaşıdır. Birleşik Krallık, Fransa ve Piyemonte - Sardinya' nın Osmanlı tarafında savaşa dâhil olmasıyla savaş, Avrupalı devletlerin Rusya'yı Avrupa ve Akdeniz dışında tutmak amacıyla verdiği bir savaş halini almıştır. Savaş, müttefik güçlerin zaferiyle bitmiştir. Kâğıt üzerinde, savaşın galiplerinden olan Osmanlı devleti, aslında savaştan çok büyük zarar alarak çıkmıştır. Çok pahalı olan bu savaşı yürütebilmek için Osmanlı devleti, ödeme yeteneğinin çok üstünde borç almıştır. Endüstrileşmeyi kaçırdığı için ekonomisi çağdışı kalmış olan devlet, bu borçların altından kalkamayacak ve 1881 yılında II. Abdülhamit döneminde Düyunu Umumiye idaresinin kurulmasıyla, Avrupalı devletlerin mali denetimi altına girip, yarı sömürge olacaktır.

       Kırım Savaşı'nın sonunda ilan edilen Islahat Fermanı, Osmanlı reform hareketlerinde çok önemli bir yer tutar. Islahat Fermanı'nın amacı, imparatorluk içindeki herkese Osmanlı yurttaşlığı vererek, yasalar önünde dine bakılmaksızın eşitlik sağlamaktı. Islahat Fermanı ile Batı'da dolaşan liberal düşünceler Osmanlı Devleti'ne girmeye başlayacaktır. Kırım Savaşı, İtalya birliğine giden yolu hızlandırmıştır. Savaşa asker göndererek Birleşik Krallık'ın sempatisi ve Fransa'nın etkin desteğini kazanan Sardinya-Piemonte Krallığı, savaşı izleyen yıllarda İtalya birliğini kuracaktır.(1)

1853-1856 döneminin ortalarında 1855 yılında ABD’ nin New York eyaletinde düzenlenen kongre kararlarına (New York Güney Bölge Mahkemesi tarafından onaylanmış) uygun olarak J.J. Colton tarafından - New York kongresi “Asya’ da ki Türkiye ve Rusya’nın Kafkasya Vilayetleri haritası 1855”  çizilmiştir(2).

  Bu harita dikkatle incelendiğinde; bu günkü sınırlarımız içerisinde kalan Anadolu yarımadası üzerinde ayrı ayrı küçük devletlerin kurulması öngörüldüğü, 1948 de kurulan İsrail'in yerinin GAZZA adıyla hazırlandığını, 1991 de Ermenistan tarafından işgal edilen Dağlık Karabağ ve Nahcıvan' ın Ermenistan’a verildiğini, Hatay ve Halep'in ALEPPO adlı ayrı bir devlet olarak kurulduğunu, Musul'un ayrı özerk bölge, Kerkük' ün ise Kürdistan'a dahil edildiğini, bu gün Şiilerin yaşadığı Irak'ın güneyinde IRAKARABI, sünniler için RAKKA adıyla ayrı bir devlet kurulduğu ve PALU-MUŞ-DİYARBAKIR-URFA ve MARDİN' i de içine alan KÜRDİSTAN' ın ve Ermenistan' ın ayrı devletler olarak topraklarımız üzerinde kurulmasının kararlaştırıldığı, kısaca Ortadoğu ve Kafkasların nasıl şekillendirilmesi gerektiğinin planlandığı açıkça görülmektedir. Başka bir deyişle, Büyük Ortadoğu Projesi (BOP)’ nin temelinin bu harita ile oluşturulduğu ve ilk planlamanın 1855 tarihinde yapıldığı açıkça ortadadır. Emperyalistlerin ya da kendilerini sempatik göstermek amacıyla kullandıkları adları ile  “ Küresel Planlamacıların” nasıl çalıştıklarını kısaca anlatalım. Küresel planlamacılar çok sık toplanır, yukarıda olduğu gibi dünya haritasını önlerine açar, nerede ne yapsak diye kafa yorarlar. Onların bir tek kararı ile on binler, yüz binler ölür ama kılları kıpırdamaz. Yaptıkları işe bir bilgisayar oyunu gibi bakarlar. Kendilerini normal insanlar olarak görürler, vücutça bir anormallikleri yoktur. Bazı insanların rahatı için, başka bazı insanların ölüm fermanını imzalarlar. İşin tuhaf tarafı, bunu da “ insanlık adına”  yaptıklarını zannederler, en azından öyle görünmesini isterler (3).

Emperyalizm zerre kadar değişmiyor. Bizim “BOP” dediğimiz “büyük oyun” bu topraklarda, Müslümanı Müslümana kırdırmak yöntemleriyle hep tezgâhlana gelmiş. Emperyal güç İngiltere, ta 20. yüzyıl başında Osmanlı’ya karşı Arapları kışkırtmış ve “bağımsızlık” idealini bayrak edinmişti. Bugün ise “demokrasi” bayrağı kullanılıyor.  Müslüman halkların birbirini boğazlaması, sınırların hallaç pamuğu gibi atılması, ülkelerin paylaşılması arkadan gelen hamleler hep bu maske ile yapılıyor.  Thomas Hobbes' un söylediği gibi "Homo homini lupus" yani "İnsan insanın kurdudur."  Ya da, şair Ataol Behramoğlu' nun da söylediği gibi "Bellum omnium cantra omnes" yani "Yatkındır savaşa birbiriyle herkes." Sözleri, emperyalizmin insan yaşamı üzerine kurguladığı tezgahları özetliyor. “Geçmişine sahip çıkmayan milletler yok olmaya mahkumdur”  diyen Atamız, geçmişimizden ders almak ve ders çıkarmak zorunda olduğumuzu vurgulamıştır. Ancak biz ve bizi yönetenler, bunun pek farkında değiliz.

Bildiğiniz gibi, 25 Nisan Çanakkale kara savaşlarının yıldönümü idi. Emperyalizmin ilk ve en büyük yenilgiyi aldığı bu kahramanlık destanı ve bu zaferle ilk kez tarih sahnesine çıkan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğindeki aziz milletimiz, bu zaferin ardından kazanılan kurtuluş savaşımız ile 1855 yılında temeli atılan BOP projesini engellemiştir. Şehitlerimizin ruhları şad olsun ve belki bir Fatiha okursunuz diye hatırlatmak istedim.

KAYNAKÇA

(1) Yediyıldız Bahaeddin, Osmanlı Devleti Tarihi II, İstanbul 1999,  

(2) J.J. Colton - New York kongresi, “Asya’ da ki Türkiye ve Rusya’ nın Kafkasya Vilayetleri haritası 1855”  NY. ABD, 

(3) Sarkis Terziyan – Atatürk’ü Anlayamadınız- İstanbul 2007-s.13-14

 

Diğer Resimler
Mukbil GÜLKOKAN - DİĞER YAZILARI
DİKKAT ŞÜPHELİ PAKET VAR - ( 2013-10-02 01:54:36 )
BİR ZAFER NASIL KUTLANIR - ( 2013-09-02 02:41:06 )
RÜZGAR EKİP FIRTINA BİÇMEYİN - ( 2013-07-16 01:33:19 )
BİR GEZİNİN ARDINDAN - ( 2013-06-03 01:08:03 )
MAKEDONYA GEZİSİ -3 - ( 2013-06-01 01:07:42 )
MAKEDONYA GEZİSİ -2 - ( 2013-05-31 02:23:06 )
MAKEDONYA GEZİSİ -1 - ( 2013-05-30 01:09:53 )
ARNAVUTLUK GEZİSİ - ( 2013-05-29 01:21:18 )
MONTENEGRO GEZİSİ - ( 2013-05-28 01:01:00 )
HIRVATİSTAN GEZİSİ - ( 2013-05-27 01:35:38 )
BOSNA-HERSEK GEZİSİ 2 - ( 2013-05-25 00:51:21 )
BOSNA-HERSEK GEZİSİ 1 - ( 2013-05-24 00:13:11 )
SIRBİSTAN- BELGRAD GEZİSİ - ( 2013-05-23 00:34:56 )
VALİLER VE ASKERLER SUÇLU OLACAK - ( 2013-04-29 00:58:53 )
AKLIMIZI BAŞIMIZA GETİRECEKLER - ( 2013-04-08 01:31:05 )
PES ARTIK - ( 2013-03-04 01:38:16 )
DOĞUM GÜNÜ - ( 2012-05-17 01:11:38 )
BOŞUNA SEVİNMEYİN - ( 2012-05-08 04:04:50 )
BOP VE EMPERYALİZMİN OYUNLARI - ( 2012-05-02 09:16:30 )
SORULARIMI CEVAPLAYACAK VAR MI? - ( 2012-04-30 10:16:55 )
YÜKSELME TEHDİTLE DEĞİL, LİYAKATLE OLUR - ( 2012-04-30 10:08:47 )
KIZLAR OKULA MI? KOCAYA MI? - ( 2012-04-30 10:05:22 )
SIKAR MI? SIKMAZ MI? - ( 2012-04-30 09:53:16 )
NORMAL Mİ? ANORMAL Mİ? - ( 2012-04-24 04:22:29 )
OYNA, OYNA, YAKIŞIR SANA - ( 2012-04-16 13:11:18 )
ÖLEREK BÜYÜYEN LİDER ÜLKE - ( 2012-04-11 03:03:52 )
ZAMMI GERİ ALIN - ( 2012-04-03 18:56:59 )
ŞEHİTLER DE ÖLÜRMÜŞ - ( 2012-03-28 03:46:42 )
KİNDARLAR GÖREV BAŞINDA - ( 2012-03-20 20:14:18 )
SORULARIMI CEVAPLAYACAK VAR MI? - ( 2012-03-14 08:00:33 )
YÜKSELME TEHDİTLE DEĞİL, LİYAKATLE OLUR - ( 2012-03-06 17:04:46 )
KIZLAR OKULA MI? KOCAYA MI? - ( 2012-02-28 19:44:45 )
SEÇİLMİŞLERİ KİM SEÇTİ? - ( 2012-02-23 06:23:37 )
Meçhul İşler Teşkilatı - ( 2012-02-16 01:05:49 )
DİNDARLIK - ( 2012-02-09 09:08:47 )
PERVASIZLIK ÜZERİNE - ( 2012-02-04 05:20:31 )
UNUTMADIK, UNUTMAYACAĞIZ, UNUTTURMAYACAĞIZ! - ( 2012-02-04 05:20:08 )
19 MAYIS YENİDEN DİRİLİŞTİR - ( 2012-02-04 05:19:35 )
800 BİN KİŞİLİK TERÖR ÖRGÜTÜ - ( 2012-02-04 05:19:05 )
ATATÜRK’ÜN KEMİKLERİ SIZLIYOR - ( 2012-02-04 05:18:22 )
ŞEHİT VEKİLLERE FATİHA - ( 2012-02-04 05:17:39 )
HER MÜSLÜMANA DEMOKRASİ LAZIM - ( 2012-02-04 05:16:16 )
YARIM HOCA DİNDEN EDER - ( 2012-02-04 05:15:47 )


VİDEO GALERİ
Çağdaş Marmaris © 2009-2012. All rights reserved. Öznet Design Studio
Yazar Girişi